Ініціативи_Рідної_Школи

Для розвитку українського культурного життя в Канаді ще на початку свого заснування УНО Канади створювало різні дочірні організації і програми. Серед них важливе значення мали школи вивчення української мови та історії – Рідні школи, які займають особливе місце в українській громаді.

 

Традиційно, ці школи працювали по суботах, а вже пізніше вони поширилися у своїй структурі до Курсів українознавства, де разом з рідною мовою та літературою учні дізнаються про історію, географію та культуру України, мають лекції з релігії.  Залучаються діти до співу в хорі та грі на бандурі, а є школи, де виховуються юні таланти з малювання. На сьогодні Рідні школи, в яких також навчаються учні від 9 до 11 класу, дають можливість українським студентам здобути по 1 кредиту за один навчальний рік.

Новини з Рідних шкіл

Наші Рідні школи

ПОДАВАЙТЕ НА ЧЛЕНСТВО ЗАРАЗ!

Приєднуйтесь до Українсько-Канадської родини

Вчимося разом. Професійний розвиток

Інорфмація буде додана пізніше

На допомогу вчителю

Інорфмація буде додана пізніше

Наша історія

Інорфмація буде додана пізніше

Рідні школи УНО працюють

Отже, на сьогоднішній день маємо мережу діючих Рідних шкіл УНО по Канаді. Більшість рідних шкіл є прикладом шкіл малокомплектних або багаторівневих класів, де разом вчаться діти різного віку. Вчителі присвячують свій час для проведення заходів поза навчанням. Виступи, концерти, вечори – все це далеко не весь перелік заходів, які не лише заохочують дітей до школи, а також пропагують нашу рідну мову.

Найстарша суботня школа – це Рідна школа і Курси українознавства Філії УНО Торонто-Захід із 80-літньою історією, яка налічує 140 учнів із вчительським складом 15 чоловік. Навчаються в школі діти від садочку до 11 класу, де заняття проводяться українською мовою. При школі започатковано клас розвивальної програми «Український садочок» з елементами філософії Монтесорі. Діти від 2.5 до 5 років вчаться елементарних математичних дій, з цікавістю розвивають українське мовлення у поєднанні з естетичним вихованням. Специфіка школи така, що студенти Курсів Українознавства (8-11 класи) здобувають чотири кредити, які додаються до успішності денної школи. При школі відродила свою роботу філія молодіжної організації Українського Національного Об’єднання – МУНО, що згруповує молодь та заохочує юнаків та дівчат бути активнішими у широкому колі українсько- канадської громади.

 

Директор Михайло Лучків                                                                    www.unfridnashkola.net

Українська «Рідна школа» УНО в Реджайні розпочала у вересні 2012 року свій четвертий рік роботи. У школі працює 4 вчителів. Кількість дітей – 23. Заняття проводяться по суботах. Це уроки з української мови й літератури, музики і українських етнографічних традицій. Курс «Українська мова як друга» та заняття з мистецтва і народнної творчості входять до шкільної програми. Діти з охотою беруть участь у Різдвяній коляді та подіях у громаді на місцевому рівні. Створено Освітній комітет при школі для підтримки роботи школи. Школу також підтримують громадські організації: отримано гранти від КУК відділ Реджайна та Провінційної ради КУК; школа є членом Провінційної освітньої програми Саскачевані та інших. Додаткову фінансову підтримку надає жіноча організація при УНО – Організація Українок Канади (ОУК), «Просвіта» (Реджайна), Провінційна Організація Національних Мов. У вересні 2013 року заплановано  розпочати програму Курсів Українознавства для учнів старших класів з отриманням провінційних кредитів.

Організатор і виконавчий директор Вейн Гайдман

Координатор програми Марко Думанський

Головний вчитель Олена Андрусяк                                                                    www.ridna-shkola.com

Під час навчального року проводяться вечірні заняття української мови для дорослих та молоді при Філії УНО в Сaдбeрі. У школі навчаються студенти різних вікових категорій – молодь та дорослі, тому при вивченні мови використовуються різнорівневі завдання. На заняттях студенти вчаться розмовної української мови, письма та читання. Подається оглядовий матеріал з елементами історії, географії та культури України, а також події українсько-канадської історії.

Вчитель Люба Божик

«Український клуб» при Філії УНО в Віндзорі проводить вечірні заняття української мови для дорослих один раз в тиждень від вересня до червня. Загалом, клуб відвідує різна кількість студентів із неодинаковим знанням мови, де представлені різні рівні володіння мовою – від початківців і до тих, хто може вільно розмовляти українською. Найважчим кроком для початківців – вивчення алфавіту, далі навики набуваються швидко! Подолати труднощі першого знайомства із мовою допомагає дружня і невимушена атмосфера. Якщо ви розмовляєте українською, то в клубі маєте можливість удосконалювати вже набуті навики. Заняття зосреджені над поглибленням знань української мови на будь-якому рівні. На початку заняття студенти працюють над граматикою та розмовною українською мовою. У другій половині заняття вчителі подають країнознавчі матеріали з історії та знайомлять із традиціями і звичаями України. Запрошуються усі бажаючі приєднатися до занять клубу при УНО по вівторках!

 

Вчительський склад: Андрій Стебельський та Леся Зацерковна-Труппей

Українська суботня школа при Українській католицькій церкві Св. Володимира й Ольги у Віндзорі запрошує учнів віком від 6 до 12 років. Заняття проводяться від вересня до травня. На уроках використовується мовна програма «Нова» (автор проф. Оленка Білаш, Альбертський університет) і серія для читання «Тут і там». Діти набувають мовних навиків за допомогою інтерактивних ігор. Метою занять є розвиток мовних навичок та усвідомлення приналежності до української спадщини. Вивчення історії та географії України поєднуються із матеріалами українсько-канадської історії. Під час року діти дізнаються про різноманітні українські звичаї й традиції та беруть участь у концертах, присячених Св. Миколаю і Тарасу Шевченку. Студенти школи – активні у громадських заходах, одним з яких є День пам’яті жертв Голодомору – покладання вінків біля пам’ятника Голодомору в місцевому парку Джексон.

 

Вчитель Леся Зацерковна-Труппей

Українська школа ім. І. Котляревського у Ст. Кетеринс при КУК на сьогодні налічує 20 дітей. Школа функціонує у співпраці з комітетом Рідного шкільництва Дирекції УНО Канади. У школі діють класи, де вчаться діти віком від садочку до 8 класу. Задіяні четверо вчителів, які проводять 1 заняття на тиждень. Використовуються програми згідно потреб дітей: практикується диференційований підхід у навчанні – відповідно до рівня розуміння мови учнями. Вчителі школи в Ст. Кетеринс шукають нові підходи для заохочення дітей до навчання. На уроках вводяться комп’ютерні ігри на українській мові та застосовуються навчальні блоки, а також започатковано елементи уроків, де старші учні читають оповідання молодшим. Учні школи активно задіяні у шкільних святах та в подіях української громади на місцевому рівні.

Директор Наталя Бабицька

Українська суботня школа ім. Митрополита Андрея Шептицького в Монреалі із 63-тирічним досвідом роботи від нещодавна співпрацює із комітетом Рідного шкільництва Дирекції УНО Канади. У школі навчається 100 учнів із вчительским складом 14 вчителів. Навчання української мови проводиться у формі гри і творчих ручних робіт з учнями від 3- 4 років у передшкіллі «Букварна» і в садочку. Учні школи вивчають українську мову, граматику, літературу, поезію, релігію, культуру, історію та географію України у середніх класах (від 1 до 7 класів) і на курсах Українознавства (від 8 до 11 класів). На уроках музики учні мають можливість познайомитися з українськими народними і сучасними піснями. Після закінчення перших рівнів шкільної програми студенти продовжують навчання у Академічних класах (українська як перша мова) або на Курсах української мови (українська мова як друга). Студенти Курсів українознавства (8-11 класи) здобувають чотири кредити, які додаються до успішності денної школи. Крім навчального процесу, шкільні концерти та події української громади дають учням можливість познайомитися з новими друзями, ознайомитися з культурним надбанням нашого народу та залишають приємні спогади про школу на все життя.

 

Директор Ірина Павлів

http://ukrainianschoolmontreal.org

Новий проект Українська денна програма «Садочок» УНО в Саскатун є добрим прикладом для інших провінцій, які мають можливість співпрацювати та отримувати допомогу і підтримку від провінційного уряду. Вміло підібрано способи фінансового управління через зв’язок із КУК Відділ Саскатун, Шкільною радою в м. Саскатун, урядовими та іміграційними програмами і Відділом освіти. Проект Українського садочку «Сонечко» при УНО – у процесі формування. На даний час ініціатор Програми українського садочку Др. Рой Папіш  разом із членами місцевої філії УНО працює над створенням українського садочку у співпраці з Конгресом Українців Канади Відділ Саскатун. Члени Диреції УНО і Комітету проекту «Сонечко» задіяні у процесі розробки документації, необхідної для продовження роботи над проектом і для представлення Міському та Провінційному Відділам Освіти. Завзяття і наполегливість керівництва та членів Філії відіграють велику роль у підтриманні і поширенні української мови серед українців у Канаді та є ключовим поштовхом у втіленні задуму цього проекту в життя.

 

Голова Комітету по проекту садочку «Сонечко» при Філії УНО – Др. Рой Папіш

www.sonechkodaycare.ca