Річні збори філії УНО в Гамільтоні

Apr 14, 2020 | Branches News | 5 comments

Л. Тиховська, Гамільтон.

Щорічно і безпереривно, починаючи з засновання Філії УНО в Гамільтоні 1935 року, відбуваються Річні збори з підсумками проведеної річної праці та заплановання діяльности на біжучий рік.

Зміни за змінами настигають, але ідеї основання зістаються незмінними. Ідея і праця ідуть у парі, бо ідея не тривка без праці, а праця квола без ідеї.

Найголовнішим чинником в сучасний час стає збереження своєї ідентичности в безмежжі багатонаціональних народностей, які зберігають свою культурну спадщину, збагачуючи інтереси країни поселення – Канади.

Збереження ідентичности з самих початків припливу українців на поселення не лише в Канаду, але особливо в Сполучені Штати Америки, в найвизначнішу країну світових впливів, утверджувало, що українці «були, є і будуть» чільною одиницею европейських народів.

Своєю примірною працею, поступом з навчанні у вищих учбових закладах, обстоюванням інтересів країн поселення зміцнювало підтримку країни свого походження – України.

Членство кожної діючої української організації, зберігаючи свою ідентичність, зберігаючи культурну спадщину, обстоюючи інтереси гідности і гуманности, утверджують повну підтримку українського народу в Україні й розсіяному по світі, бо нас єднає минуле, сучасне і майбутнє.

В сучасний час, не менш як попередньо, українці поза межами України зобов’язані наполегливо продовжувати бути амбасадорами країни корінного походження.

Спільні інтереси зміцнюють ідею, працю і духовність. Успішна діяльність, приналежність присвяті членів, які продовжують працювати на народній ниві основоположників – дідів і прадідів, наявна.

Річні збори Філії відбулися в неділю, 8 березня в домі Філії після Річних зборів Відділу ОУК.

Збори відкрив молодий енергійний голова Філії Константин Шевель, започатковуючи програму вшанованням членів, що відійшли у вічність. Очолили збори: Орест Ґулька – голова, Р. Зінкевич – секретар. Для ознайомлення з проведеною працею минулого року видрукувано звіти членів управи. Починаючи з зачитання протоколу з минулих Річних і прийняття, члени управи особисто подали звіти.

Константин Шевель – голова у своєму звіті наголосив, що минулий рік з різними змінами в житті суспільства зосереджує продовжувати координувати діяльність діючими програмами, гуртуючи українську громаду, забезпечуючи місце зустрічей. Також, разом у повній співпраці з Відділом ОУК, Клубом Сеньйорів й Ансамблем «Чайка», приналежним до Філії УНО, всі члени дбайливо прикладають старання з поступом у майбутнє, щоб існування Філії тривало.

Філія втратила україномовного секретаря Ярка Макогона з причин його переселення до Лімінґтону. Ведення ділянки секретарства подав Р. Зінкевич, який також полагоджує настигаючи справи порядку міста.

Поданий фінансовий звіт Іваном Біловусом за 2019 рік потверджений В. Прибилою, чітко відзеркалює примірне ведення діловодства – основу належного утримання дому Філії, затверджене Контрольною Комісією.

Спільна праця дає спільні успішні наслідки, зазначила голова Відділу ОУК Тереза Федущак. Відділ продовжує активну діяльність з повним заохоченням до дальшої співпраці в біжучому році.

Додаткову діяльність проводить Клуб Сеньорів, що гуртується в домі кожної середи, маючи обідню перекуску і розвагову частину – бінґо.

Так як стрімкі сходи до головної залі ускладнювали доступ для сеньорів, обладнали кімнату – кімнату люстер майже на поземному рівні, полегшуючи вхід. З малою дотацією і спільними силами кімната приваблює, хоч ще треба дальших упорядкувань для повного обслуговування. Кімната приналежна для різних використовувань. Голова Клубу Сеньорів запрошує всіх охочих приєднуватися.

Українське суспільство міста Гамільтона спільно репрезентує спільні інтереси з рамени Відділу УУК. Від Філії УНО обов’язок репрезентації належить Ізидору Небесному, який окреслив відбуті заплановання минулого року.

Після прийняття і затвердження звітів та короткої позитивної дискусії неминуче приходить до вибору управи на біжучий рік. Р. Зінкевич, голова Номінаційної Комісії, наголосив, що подає склад управи в складі минулого року, хіба знайдуться охочі перебрати зобов’язання. Ніхто не зголосився і ніхто не відказався. Управу одноголосно затверджено в попередньому складі.

Довголітній бувший голова Філії Д. Боєчко побажав всім присутнім продовжувати працю на громадській ниві для добра українського народу.

Закінчили збори спільним співом «Ще не вмерла Україна», що нісся як молитва до Творця Небесного, щоб Він назавжди закріпив державність.

The post Річні збори філії УНО в Гамільтоні appeared first on New Pathway Ukrainian News | Новий Шлях Українські Вісті.

Join the efforts of the Ukrainian National Federation

BECOME A MEMBER & MAKE A DIFFERENCE